محصولات شرکت بهتاب شیمی

anti spatter nano

مایع نانو آنتی اسپاتر برای سطح - ANTI SPATTER

حجم: ۱ لیتر

اسپری محافظت از تورچ

اسپری نانو آنتی اسپاتر مخصوص تورچ - ANTI SPATTER

حجم: ۴۵۰ میلی‌ لیتر

آنتی اسپتر

اسپری نانو آنتی اسپاتر برای سطح - ANTI SPATTER

حجم: ۴۵۰ میلی‌ لیتر

اسپری نانو ضد پاشش

اسپری نانو آنتی اسپاتر برای سطح - ANTI SPATTER

حجم: ۵۰۰ میلی لیتر

آنتی اسپاتر 20 لیتری

مایع نانو آنتی اسپاتر برای سطح - ANTI SPATTER

حجم: ۲۰ لیتر

anti spatter nano

مایع نانو آنتی اسپاتر برای سطح - ANTI SPATTER

حجم: ۴ لیتر