نحوه کارکرد مایع آنتی اسپاتر و محافظ

نحوه کارکرد مایع آنتی اسپاتر و محافظ


یکی از مهمترین اقدامات پس از جوشکاری پاکسازی جوشکاری است ؛ حین جوشکاری، هنگامی که سطح فلز در معرض جرقه ها قرار می گیرد، آنتی اسپاتر یک مانع یا آستر را در اطراف قطعه ایجاد می کند. جرقه ها که به این مانع می رسند، سر می خورند و جدا می شوند و سطح فلز از جرقه های جوشکاری (اسپاتر ها) محافظت می شود. با این توضیح، خیلی ساده مکانیسم کارکرد مایع آنتی اسپاتر نشان داده شد.
تصویر


چه هزینه هایی که اسپاتر ها ایجاد می کنند!

در همه پروژه های ماشین سازی ، مخزن سازی و سوله سازی، زمان پاکسازی ناحیه اطراف خط جوش،

حداقل برابر ۱۵ % زمان کل فرایند جوشکاری است که یعنی هزینه ای معادل ۱۵ % نیروی انسانی را به

پروژه تحمیل می کند.

استفاده از مایع آنتی اسپاتر (یا همان مایع ضد پاشش و محافظ) در جوشکاری باعث می شود دیگر

نیازی به عملیات سنگ زنی ، قلم زنی و فرچه زنی برای پاکسازی سطح فلز از نقطه ها و مذاب ها نباشد.
صرفه اقتصادی

بطور معمول در همه کارگاه جوشکاری، به ازای هر ۳نفر جوشکار، نیاز به ۱ نفر برای پاکسازی جوشکاری است. اما با استفاده از چند لیتر مایع آنتی اسپاتر و محافظ، دیگر نیازی به تمیز کاری جدی وجود ندارد و هزینه نفر/ساعت پروژه به مراتب کمتر می شود.


آنتی اسپاتر مخصوص سطح کار

این نوع آنتی اسپاتر مرسوم ترین مدل است. که در همه ی فرایند های جوش و برش برای پاکسازی پاشش های جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.
کافی است قبل از شروع عملیات جوش یا برش، مقداری از مایع آنتی اسپاتر را به سطح فلز، و تمام محدوده هایی که احتمال پاشش مذاب روی آن ها وجود دارد، اسپری کنید.
توجه داشته باشید که لازم نیست بعد از پایان جوشکاری، مایع آنتی اسپاتر نانو بهتاب شیمی را از سطح فلز پاک کنید. چرا که مزاحمتی برای رنگ آمیزی و مراحل بعد ایجاد نمی کند.


آنتی اسپاتر مخصوص تورچ


در جوش CO2 علاوه بر اینکه جرقه ها و پاشش ها به سطح فلز می چسبند، درون محفظه نازل هم جمع می شوند و باعث افت کیفیت جوش و هزینه های جانبی برای تعویضِ نازل تورچ می شود.

برای حل این مشکل باید از مایع آنتی اسپاتر مخصوص تورچ استفاده شود. به این صورت که از اسپری تورچ درون محفظه ی نازل، اسپری می شود و از نازل دربرابر جرقه ها و چسبیدن مذاب ها محافظت می کند.

اگر در جوشکاری و برشکاری دچار معظل جرقه و اسپاتر ها هستید، حتما نیاز به مایع آنتی اسپاتر دارید، پس با ما درباره آن مشورت کنید.

۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | مقالات | مجتبی سیدی | بازدید: 518 | 1703323603