آشنایی با شرکت پرتو بهتاب شیمی البرز

موسسین شرکت بهتاب شیمی پس از سالها تجربه و فعالیت در صنعت تولید سازه های سنگین، خلاقیت هایی را در زمینه بهینه سازی این صنعت با استفاده از محصولات شیمیایی و گیاهی انجام داده اند و به منظور تجاری سازی این نوآوری ها در سال 1398 اقدام به تاسیس شرکت “پرتو بهتاب شیمی البرز” کردند. استفاده از افراد تحصیل کرده در تیم تحقیق و توسعه و همچنین شناخت نیاز بازار باعث شده است محصولات این شرکت مورد استقبال صنعت گران قرار گیرد.

این شرکت با بهره گیری از مشاوره تخصصی شرکت دانش بنیان نوفن حامی البرز، برای ثبت اختراع نوآوریهای خود در داخل و خارج از کشور اقدام کرده است. از دیگر اقدامات انجام شده توسط شرکت نوفن، میتوان به استقرار شرکت بهتاب شیمی در پارک علم و فناوری البرز و دریافت تاییدیه ستاد ویژه نانو برای محصولات این شرکت اشاره کرد.

شرکت بهتاب شیمی با دریافت تاییدیه های متفاوت از مراجع ذیصلاح علمی نشان داده است محصولاتی را طراحی و تولید میکند که از نظر محیط زیست و علمکرد و دیگر معیار ها مورد اطمینان می باشد.

آشنایی با شرکت پرتو بهتاب شیمی البرز

موسسین شرکت بهتاب شیمی پس از سالها تجربه و فعالیت در صنعت تولید سازه های سنگین، خلاقیت هایی را در زمینه بهینه سازی این صنعت با استفاده از محصولات شیمیایی و گیاهی انجام داده اند و به منظور تجاری سازی این نوآوری ها در سال 1398 اقدام به تاسیس شرکت “پرتو بهتاب شیمی البرز” کردند. استفاده از افراد تحصیل کرده در تیم تحقیق و توسعه و همچنین شناخت نیاز بازار باعث شده است محصولات این شرکت مورد استقبال صنعت گران قرار گیرد.

این شرکت با بهره گیری از مشاوره تخصصی شرکت دانش بنیان نوفن حامی البرز، برای ثبت اختراع نوآوریهای خود در داخل و خارج از کشور اقدام کرده است. از دیگر اقدامات انجام شده توسط شرکت نوفن، میتوان به استقرار شرکت بهتاب شیمی در پارک علم و فناوری البرز و دریافت تاییدیه ستاد ویژه نانو برای محصولات این شرکت اشاره کرد.

شرکت بهتاب شیمی با دریافت تاییدیه های متفاوت از مراجع ذیصلاح علمی نشان داده است محصولاتی را طراحی و تولید میکند که از نظر محیط زیست و علمکرد و دیگر معیار ها مورد اطمینان می باشد.